Dr.B.Verwey

 

 

Dr. Bas Verwey
Psychiater
Verwey Zicht

 

 

 

 

 

 

 

Felice Snel heeft mij uitstekend geholpen bij een intensieve coaching van professionals. Samen met haar werden de bijeenkomsten voorbereid en zij zorgde voor de planning (data en locaties). Tijdens en na deze bijeenkomsten zorgde zij voor verslaglegging en verslaggeving.

Voor mij was het belangrijk een medewerker te hebben die naast het praktische regelwerk ook procesmatig-inhoudelijk kon bijdragen en ik ben enthousiast over haar sympathieke inbreng. Zij is goed in het aannemen van een professionele rol met zowel betrokkenheid als voldoende distantie. Haar aanwezigheid droeg bij aan de juiste sfeer waardoor ook conflictueuze problematiek besproken en opgelost kon worden.