Projectassistentie door Felice Snel

 

 

Binnen projecten werken mensen samen, professionals, managers en assistenten met als gezamenlijke doel een goed resultaat te halen en het project tot een succes te brengen. Felice Snel is als projectassistent de spin in het web en biedt uw project optimale communicatie, coördinatie en support. Zij is inzetbaar voor zowel kortlopende als langlopende projecten.

Projecten

Van maart 2012 tot en met maart 2013 was Felice verbonden aan het project EHBP, Eerste Hulp Bij Psychiatrie. Zij assisteerde de projectmanager en de projectleider en verzorgde de secretariële ondersteuning voor de deelprojecten.
Het project richtte zich op een nieuw concept voor ketenzorg bij psychisch acute situaties.

Sinds januari 2013 assisteert Felice Stichting Sympopna. Als congrescoördinator is zij het aanspreekpunt voor sprekers en samenwerkende partners. Naast diverse secretariële werkzaamheden is zij tevens verantwoordelijk voor de centrale praktische organisatie. De missie van Sympopna is om bij te dragen aan kennisverspreiding in het veld van de gezondheidszorg, en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Hiertoe organiseert Sympopna congressen en symposia. Voor een uitgebreid overzicht van de congressen zie: www.sympopna.nl