Felice Snel Management Project Assistentie

Felice Snel is een organisatietalent pur sang. Met oog voor service en een klantgerichte aanpak houdt zij overzicht over alle activiteiten en werkzaamheden. Haar kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen mensen. Felice komt het best tot haar recht als zij werkt voor en met mensen waar zij complementair aan is.

In 1985 begon Felice haar carrière als maatschappelijk werkster. Na een aantal jaren in de zorg te hebben gewerkt kwam ze tot de ontdekking dat haar kwaliteiten meer lagen op het gebied van het organiseren, regelen en coördineren en vooral het op maat ondersteunen van de professional.

Haar administratieve en organisatorische talenten heeft zij verder ontwikkeld als office manager, werkzaam binnen twee organisatiebureaus, waarna zij de overstap terug naar de zorg maakte als secretaresse en later directiesecretaresse en tevens coördinerend secretaresse voor de vakgroep psychiatrie bij een grote GGZ instelling. Sinds 2007 is Felice Snel werkzaam bij Pro Persona Arnhem waar zij momenteel nog 8 uur werkzaam is als assistent van de geneesheer-directeur.

In haar ervaring zijn veel zorgverleners naast het verlenen van zorg te druk met administratieve en organisatorische regelzaken. Het ondersteunen en proactief assisteren van professionals vraagt om een bepaalde werkattitude en Felice voelde zich in deze taak juist als een vis in het water. Daarom is in april 2012 Felice Snel Management- en Projectassistentie opgericht.

In deze hoedanigheid is Felice o.a. betrokken geweest als projectassistent bij het project EHBP (Eerste Hulp Bij Psychiatrie). Dit project beoogde een bijdrage te leveren aan een nieuw concept voor ketensamenwerking bij de opvang van en zorg voor personen die in een voor zichzelf of voor anderen gevaarlijke crisissituatie terecht (dreigen te) komen, door een alternatieve werkwijze te ontwikkelen die ondersteund wordt door een innovatieve informatievoorziening waarbij relevante partijen snel met elkaar kunnen ‘schakelen’ naar de juiste zorgroute.

Voor de landelijke stuurgroep Dwang en Drang bereidde Felice de vergaderingen voor en zorgde voor een correcte verslaglegging.

Daarnaast wordt Felice Snel ingezet voor secretariële, organisatorische en administratieve ondersteuning, zowel op continue- en projectmatige basis.

In haar vrije tijd maakte Felice ook gebruik van haar communicatieve vaardigheden en organisatietalent. Als coach van een heren voetbalteam regelde zij alle randvoorwaarden zodat dit team optimaal kon presteren. Ook is Felice zes jaar actief geweest als manager van een Rock &Roll band. Het leggen van contacten met organisatoren en klantgericht meedenken waren haar voornaamste taken. De eigenschappen van Felice zoals duidelijk communiceren, vriendelijke zakelijkheid en het plannen, vormden een uitstekende combinatie met de meer creatieve eigenschappen van de bandleden.